Maanantai 16.7.2018
             ETUSIVU  YRITYS  YHTEYSTIEDOT  PALVELUT  TYÖPAIKAT  PALAUTE  KALUSTO  AJANKOHTAISTA    

 

 

Tieturva-koulutusohjelma


Tieturva on koulutusohjelma, jolla Tiehallinto yleisten teiden pitäjänä varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin

Pätevyysvaatimukset turvallisuusasioissa yleisellä tiellä tehtävässä työssä

Tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti työntekijöiden tietämystä tiellä työskentelyn turvallisuudesta ja turvallisista työtavoista. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa liikenteenohjausta ja käyttäytymistä tiellä tehtävässä työssä.

Tiehallinto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään. Koulutuksesta annetaan todistus ja Tieturvakortti kirjallisen kokeen hyväksytystä läpäisemisestä. Todistus on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyden jatkamiseksi käydään uudestaan se Tieturva-kurssi, johon henkilöllä on pätevyys. Koulutukseen on hakeuduttava Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen voimassaoloajan kuukauden kuluessa tai ennen sitä.